keramik av helena andersson och sven möller

Jubileumsdeltagare; Helena Andersson till vänster och Sven Möller till höger. (Foto Esmé Alexander)

Jubileumsdeltagare; Helena Andersson till vänster och Sven Möller till höger. (Foto Esmé Alexander)