lampa, Lola

Lola Rust av Ilot Ilov och Lala Berlin, intallationen som lyser. (Foto www.llotllov.de)

Lola Rust av Ilot Ilov och Lala Berlin, intallationen som lyser. (Foto www.llotllov.de)