Scandinavian Folklore

Norska dräkter; mannen bär en dräkt från Valdres, kvinnan en dräkt från Nord-Tröndelag. Dräkterna härstammar från tidigt 1800-tal. (Foto Laila Durán, Scandinavian Folklore)

Norska dräkter; mannen bär en dräkt från Valdres, kvinnan en dräkt från Nord-Tröndelag. Dräkterna härstammar från tidigt 1800-tal. (Foto Laila Durán, Scandinavian Folklore)