Scandinavian Folklore

Järvsödräkten och en uggla, dramatisk bild ur Laila Duráns kommande bok Scandinavian Folklore. (Foto Laila Durán)

Järvsödräkten och en uggla, dramatisk bild ur Laila Duráns kommande bok Scandinavian Folklore. (Foto Laila Durán)