bord

Bordet Rink av Eva Schildt för Klong. (Foto Tom Martinesen)

Bordet Rink av Eva Schildt för Klong. (Foto Tom Martinesen)