Anna Wedin

Light&Shade av Anna Wedin, som ställer ut ett skåp och två skärmväggar. (Foto Anna Wedin)

Light&Shade av Anna Wedin, som ställer ut ett skåp och två skärmväggar. (Foto Anna Wedin)