Joshua Vogel

Joshua Vogel och ett av hans vackra kärl. (Foto Rose Callahan /www.rosecallahan.com)

Joshua Vogel och ett av hans vackra kärl. (Foto Rose Callahan /www.rosecallahan.com)