babyhätta

Gamla fotografier från 1900-talets början. (Foto Kristina Nilsson)

Gamla fotografier från 1900-talets början. (Foto Kristina Nilsson)