New Folk

New Folk - produkter och bilder från samtida Polen. Anna Stępkowska och Piotr Sikora. (Foto Piotr Sikora/designtraveller.blogspot.com)

New Folk – produkter och bilder från samtida Polen. Anna Stępkowska och Piotr Sikora. (Foto Piotr Sikora/designtraveller.blogspot.com)