krans

Buntar av mossa som väntar på att bli till en krans. Info från hemslöjdskonsulenterna i Västmanlands län. (Foto www.slojdnytt.org)

Buntar av mossa som väntar på att bli till en krans. Info från hemslöjdskonsulenterna i Västmanlands län. (Foto www.slojdnytt.org)