krans

Gör din egen krans i björnmossa! Hemslöjdskonsulenterna i Västmanlands län lär dig hur. (Foto www.slojdnytt.org)

Gör din egen krans i björnmossa! Hemslöjdskonsulenterna i Västmanlands län lär dig hur. (Foto www.slojdnytt.org)