Rag Light

De nya lamporna Rag Light, från Wendinskan. (Foto Hanna Dalquist)

De nya lamporna Rag Light, från Wendinskan. (Foto Hanna Dalquist)