skravelkrona

Gammal skravelrkona, eller grannlåtskrona, från Veckelax, början av 1800-talet. Ur Museiverkets samlingar, Helsingfors. (Foto Museiverket/Markku Haverinen)

Gammal skravelrkona, eller grannlåtskrona, från Veckelax, början av 1800-talet. Ur Museiverkets samlingar, Helsingfors. (Foto Museiverket/Markku Haverinen)