stickande klocka

En blandning mellan gökur och stickmaskin - 365 knitting clock av Siren Elise Wilhelmsen. (Foto Miriam Lehnart)

En blandning mellan gökur och stickmaskin – 365 knitting clock av Siren Elise Wilhelmsen. (Foto Miriam Lehnart)