Birgitta Jannesson

Birgitta Jannessons asfaltblommor, från Upmarket i Göteborg. (Foto Bibbi Forsman, KHVC)

Birgitta Jannessons asfaltblommor, från Upmarket i Göteborg. (Foto Bibbi Forsman, KHVC)