Steneby

Examensarbeten av Adrian Coen tv och Sol Hanna Eriksson th. Utställningen pågår till 29 maj. (Foto Martin Gustavsson)

Examensarbeten av Adrian Coen tv och Sol Hanna Eriksson th. Utställningen pågår till 29 maj. (Foto Martin Gustavsson)