Möbler av bröd

Möbler av bröd, Enoc Armengol. (Foto via www.habitat.com)

Möbler av bröd, Enoc Armengol. (Foto via www.habitat.com)