sågspånsmöbler

Att döma av bilden från Yoav Avinoams verkstad är det sågspån från bandsåg han använder sig av. (Foto www.inhabitat.com)

Att döma av bilden från Yoav Avinoams verkstad är det sågspån från bandsåg han använder sig av. (Foto www.inhabitat.com)