fuldesign

Svart kakeldekor i kurbitstappning à la Fuldesign. (www.fuldesign.se)