uluv

Matej Caban till vänster och Milan Látka till höger. (Foto www.uluv.sk)