uluv

Benko-Gríter Viktor till vänster och Peter Beno till höger. (Foto www.uluv.sk)