Astrid Sempe och Edna Martin

Astrid Sampe till vänster, och Edna Martin till höger. Foto SVT)