metallbroderi

Enkla värdeladdade symboler får ytterligare mening på metallföremålen.