anthropologie

Fågel i plåt till vänster, fågelns hus till höger…från Antrhropologie.