märk väl

Märk väl! en av de fyra utställningarna på Kulturen som behandlar folkkonst. (foto