bänk

Tysk bänk av Peter Lindner. (Foto Peter Lindner)