Harri Koskinen

Servisen till vänster och glasserien Arabia till höger, av Harri Koskinen. (Foto Röhsska museet)