bricka

Brickan Williamsburg av Bengt Hjertén. (Foto