stickor

Och stickor…kan tydligen användas på andra sätt.