stickat på gren

I Anu Touminens konstnärliga värld spelar naturen en stor roll.