slöjdprogg

Knitta är föregångarna inom garngraffitin. (Foto Magda Sayeg)