slöjdprogg

Radical Cross Stich symbol till vänster, affischen Halva himlen är vår till höger. (Foto www.radicalcri