Klara Sjons Nilsson

Klara Sjons Nilsson, modelinjen Beckmans våren 2009. (Foto www.beckmans.se)

Klara Sjons Nilsson, modelinjen Beckmans våren 2009. (Foto www.beckmans.se)

Klara Sjons Nilsson