slåtterlie

Slåtterlien Lif av Lars Gustavsson. (Foto www.larsg.se)