Ingalunda

Fin detalj med trädet va? Vacker keramik vackert disponerat också. (Foto Kurbits)