ulvö kapell

Detalj av kapellets takmålningar. (Foto Kurbits)