Bea Szenfeldt

Bea Scenfeldt med sin installation Folkdräktsträditioner. (Foto Viveka Ohlsson Kulturen i Lund)