paraffinspis

The Arivi Paraffin Stove förhindrar bränder i Sydafrika. (Foto