eldsläckare

Eldsläckare i keramik,jasedär vad bra. Från Apparatu. (Foto www.apparatu.com)