På slöjdens vingar

Vackert arrangemang i utställningen. (Foto Kurbits)