vävning

HV SKolas examenstutställning är öppen 20 maj (Foto www.hvskola.se)