lergods

Frida Hällander, Äggmacka i en Big Pack, lergods 2009. Keramik och glas på Konstfack.