stickning illustration

Queert stick- och virkkafé på turné. Kanske i en stad nära dig?