allmogestol

Allmogestol med flätad halmsits från 1836 ingår i Kulturen i Lunds samlingar. (Foto Viveka Ohlsson, Kulturen)