susanne-allberg

En av mina favoritglaskonstnärer, Susanne Allberg. (Foto från Röhsska museet)