föremål till konstslöjdsalongen

Till vänster ”Be nice” av Åsa Lockner, till höger lampa av David Tylor. (Foto Röhsska museet)

Glas från Giarimi

Elegans med inspiration från textilt hantverk. Champagnekupa till höger och den nya karaffen Munkarbälte. (Foto Giarimi)