textilt till konstslöjdsalongen

Till vänster Emelie Rygfelt Wilanders…stickning. Till höger en stillsammare textil av Tina Olsson. (Foto Röhsska museet)