Sneakers i trä av Paul Coudamy, foto Benjamin Boccas. Bilderna är lånade från www.designboom.com.