Änglar och andra bokmärken av Helge Artelius, just nu på Jönköpings läns museum. Foto Jönköpings läns museum.