Fram med målarpennorna och vips så har du en färggrann kurbitsmålning. Bilderna är lånade från www.dalaliv.se